Δεν βλέπετε καλά κοντά όταν φοράτε τους φακούς επαφής σας; Διορθώνεται!

Δεν βλέπετε καλά κοντά όταν φοράτε τους φακούς επαφής σας; Διορθώνεται!
• Με πολυεστιακούς φακούς επαφής.
• Με την τεχνική monovision.
• Με συνδυασμό φακών επαφής για μακριά και πρεσβυωπικών γυαλιών για κοντά.