Η χρήση των φακών επαφής το καλοκαίρι

Η χρήση των φακών επαφής το καλοκαίρι!
• Επιλέξτε φακούς με προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου UV-A & UV-B.
• Επιλέξτε φακούς με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό, ώστε να διατηρούν την υγρασία τους περισσότερες ώρες.
• Χρησιμοποιείτε φακούς συχνής αντικατάστασης και αλλάζετέ τους στον προβλεπόμενο χρόνο.
• Αποστειρώνετε τους φακούς καθημερινά και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα της θήκης.
• Μην κάνετε ηλιοθεραπεία με φακούς, χωρίς απορροφητικά γυαλιά ηλίου.