Ο προληπτικός έλεγχος των ματιών επιβάλλεται!

Ο προληπτικός έλεγχος των ματιών επιβάλλεται γιατί:
• Συχνά οι γονείς δεν αντιλαμβανόμαστε ένα πρόβλημα όρασης που μπορεί να έχει το παιδί μας.
• Τα παιδιά δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πως δεν βλέπουν καλά.
• Ο πόνος δεν συνοδεύει τα προβλήματα όρασης.
→ Ο έγκαιρος εντοπισμός και η αντιμετώπιση μιας οφθαλμολογικής βλάβης συμβάλουν στην ποιοτική και λειτουργική όραση, που είναι απαραίτητη για την ψυχοσοματική ανάπτηξη ενός παιδιού και κατ' επέκταση στην ομαλή σχολική και κοινωνική του ζωή.