Πότε μπορούν τα παιδιά να φορέσουν φακούς επαφής με ασφάλεια;

Νέες έρευνες αποδεικνύουν πως η χρήση φακών σε παιδιά από 10 ετών και πάνω είναι ασφαλής. Επιπλέον, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των παιδιών, την αυτοεκτίμησή τους και την αθλητική και κοινωνική ζωή τους.

Με την καθοδήγηση των εφαρμοστών και την επίβλεψη των γονέων τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια και επιτυχία τους φακούς επαφής γιατί:

Υπάρχουν νέα υλικά, με μεγαλύτερη διαπερατότητα οξυγόνου για να έχουμε υγιή μάτια.

Οι ημερήσιοι φακοί επαφής στατιστικά έχουν μικρότερα ποσοστά μολύνσεων και επιπλοκών, αλλά και ευκολία στη χρήση, οπότε και ενδείκνυνται σε μικρότερες ηλικίες.

Οι πιθανότητες επιπλοκών και μολύνσεων σε παιδιά ηλικίας από 8 έως 11 είναι λιγότερες από ότι στους ενήλικες.

Οι πιθανότητες επιπλοκών και μολύνσεων σε παιδιά ηλικίας πάνω από 12 ετών είναι ίδιες με των ενηλίκων.

Πηγή: Οπτικά Νέα (τεύχος 30)