Τι είναι το Vision Therapy;

Τι είναι το Vision Therapy;
Τα προγράμματα Vision Therapy ή Vision Training (VT) είναι εξατομικευμένα προγράμματα οπτικής εκπαίδευσης που εφαρμόζονται από εξειδικευμένους οπτομέτρες και έχουν σαν σκοπό να αναπτύξουν τις οπτικές δεξιότητες του ατόμου και να αποκαταστήσουν δυσλειτουργίες της όρασης. Η εφαρμογή των προγραμμάτων Vision Therapy δεν αφορά μόνο παιδιά αλλά και ενήλικους για ένα πλήθος οπτικών προβλημάτων και συχνών δυσλειτουργιών.
Συχνά οι δυσλειτουργίες μπορεί να είναι εμφανείς ή περίτεχνα κεκαλυμμένες σε διαγνώσεις όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, οι διαταραχές της συμπεριφοράς, ο αυτισμός, οι διασείσεις, η εγκεφαλική παράλυση, επηρεάζοντας την λειτουργικότητα του ατόμου ή δίνοντας λάθος κατεύθυνση ως προς τις θεραπευτικές προσεγγίσει που απαιτούνται.
Μια πλήρης οπτομετρική αξιολόγηση και η κατάλληλη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία και την ζωή ενός ανθρώπου.
ΠΗΓΗ: Βασίλης ΚΟΚΟΤΑΣ ( http://optometria.gr/vision-therapy/ )